1. Rekisterinpitäjä

Autopuhdistus Karppanen Oy (jäljempänä ”Autopuhdistus”)
1491241-4
Kaivotie 23, 70700 Kuopio

2. Rekisteriasioita hoitavahenkilö

Jarkko Salminen
c/o Varatoimari Oy
Puhelin: +358 10 2711 457
Sähköposti: webmaster@varatoimari.fi

3. Rekisterin nimi

Autopuhdistus Karppanen Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen hoitamiseksi, tilausten käsittelyyn, analysointiin, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, myyntiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa sähköisesti ja kohdennettuna.

Henkilötietoja käsitellään soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttö ei ole yhteensopimatonta palveluiden käyttötarkoitusten kanssa.

5. Tietojen kerääminen ja käsittelyn peruste

TIetoja käsitellään ja kerätään asiakkaan suostumuksella. Asiakkuussuhteen hoitamiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö ja säilytys

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

  • etu- ja sukunimi
  • yritys / osasto
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • osoite
  • postitoimipaikka ja postinumero
  • autonmerkki / malli
  • rekisterinumero
  • ajoneuvon tyyppi
  • asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. tiedot käsitellyistä tilauksista, tuotteiden osto- ja peruutustiedot, laskutus- ja perintätiedot, toimitustiedot, palautteet, internetsivun selaustiedot, päätelaitteen tunnistetiedot, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten sähköpostit ja tekstiviestit)

Henkilötietojen säilytysaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta. Kirjanpitoaineisto on säilytettävä Suomessa vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään, sekä yhteistyökumppaneilta. Tietoja kerätään myös Google Analytics -analytiikkatyökalun avulla internet sivuilta.

8. Rekisterin suojaus, tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävien teknisin keinoin suojattuja. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Tietojen käsittely oikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin ja rekisterinpitäjän myöntämillä käyttöoikeuksilla.

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa 3. osapuolille maksuliikenteen ja toimituksien takaamiseksi. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden tämän tietosuojaselosteen muutoksiin. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Innokem suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.